Uspješno su izvršeni poslovi na Sanaciji rashladnog tornja RT-1, za potrebe Natron-Hayat-a Maglaj d.o.o., i to zamjena stare nosive konstrukcije rashladne ispune, kao i izrada i montaža nove rashladne ispune