Uspješno izvršeni radovi iz ugovora za Nabavku prelaznih komada i kompenzatora aero smješe blokova 4 i 5 za Termoelektranu ”Tuzla”