Uspješno izvršena realizacija ugovora za Nabavku materijala, izradu dijelova rezervoara, demontažu starog, AKZ i montažu novog rezervoara u Solani d.d., Tuzla