Trgovina naftom

U svom poslovanju, Tehnopetrol d.o.o. Tuzla, ima i djelatnost trgovine naftom i naftnim derivatima. Već drugu deceniju sa uspjehom poslujemo na području općine Čelić gdje imamo jednu moderno opremljenu benzinsku pumpu. Ova poslovna jedinica u svom prodajnom asortimanu ima tečna goriva BMB 95, i Eurodizel, koje nabavlja preko renomiranih distributera naftnih derivata, ali i širok asortiman pomoćne auto-opreme, auto ulja i maziva, auto filtera, sredstava za čišćenje, aditiva za pogonska goriva, kao i prehrambenih artikala, osvježavajućih napitaka i duhanskih proizvoda.

Sama benzinska stanica izgrađena je u skladu sa svim važećim sigurnosnim i ekološkim standardima, a posjeduje i atestiran sistem – separator za prečišćavanje otpadnih voda sa koalescentnim filterom i taložnikaom, te tako ispunjava sve tražene zahtjeve za zaštitu okoline i posjedovanje okolinske dozvole.

 

Naši partneri u ovoj djelatnosti su:

 • OMV d.o.o. Sarajevo
 • Brčko Gas d.o.o. Brčko
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod a.d.
 • Antunović d.o.o. Orašje
 • Rafinerija ulja Modriča
 • F-autocentar d.o.o. Sarajevo
 • Kirnh prom d.o.o. Tuzla
 • Čeman energoprom d.o.o. Tešanj
 • Sampro d.o.o. Živinice
 • Zovko d.o.o. Žepče
 • Lombardija d.o.o. Brčko
 • Maziva d.o.o. Gradačac