Transporter kamena krečnjaka od SSL do zatvorenog skladišta kamena u FCL Lukavac