Termička izolacija turbine i štop ventila bloka 6 u TE Tuzla – 300 m2