Termička izolacija mlinova uglja bloka 3 i 4 u TE Tuzla – cca 1.500 m2