Sanacija trakastih transportera na objektu pripreme pijeska u livnici automotiva