Pranje cjevovoda tehničke vode i šljakovoda u TE Tuzla