Potpisani ugovori za Remont postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja bloka 6, kotao 7 u 2018. te za blok 5, kotao 6 u Termoelektrani ”Tuzla”.