Potpisan ugovor za Izvođenje radova na rekonfiguraciji i modernizaciji DTO sistema za potrebe Rudnika uglja Pljevlje, te sa tim poslom izlazimo na novo tržište, tržište Crne Gore