Partneri

Tehnopetrol d.o.o. Tuzla ostvario je bogatu poslovnu saradnju sa mnogim kompanijama, institucijama i preduzećima na prostoru BiH i šire, a kao značajnije poslovne partnere možemo izdvojiti slijedeće kompanije:

Inostrani: 

 • CHV a.s. Chladici veže Praha, Češka Republika
 • KSK s.a. Češka Republika
 • Engineering Dobersek GmbH Monchengladbach, Njemačka
 • ZRE Ktowice s.a. Poljska
 • Biopetrol k.f.t. Szeged, Mađarska
 • ALSTOM Republika Poljska
 • ALSTOM Republika Njemačka
 • HAMMON Republika Njemačka
 • Institut Vinča, Beograd – Srbija
 •  

Domaći:

 • Džekos d.o.o. Sarajevo
 • Energoinvest d.d. Sarajevo
 • Tehnograd company d.o.o. Tuzla
 • Tehnograd inženjering d.d. Tuzla
 • Institut za obrazovanje i zaštitu, Tuzla
 • Institut za građevinarstvo, Tuzla
 • Institut za zavarivanje, Tuzla
 • Institut za mjeriteljstvo, Sarajevo
 • Građevinski fakultet, Tuzla
 • Mašinski fakultet, Tuzla
 • Fakultet elektrotehnike, Tuzla