O nama

Projektovanje i tehnička priprema, Proizvodnja i remontno montažni radovi i zastupanje i trgovina naftnim derivatima.

Tehnopetrol d.o.o. – firma koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom, zastupanjem i uslugama remontno-montažnih radova na industrijskim i energetskim postrojenjima.

Na domaćem tržištu poslujemo od 1998. i do danas vrlo uspješno sa milionskim kapitalom u objektima i opremi.

Terhnopetrol d.o.o. je ostvario bogatu poslovnu saradnju sa mnogim kompanijama, institucijama i preduzećima na prostoru BiH.

Osnovne karakteristike naše firme su fleksibilnost i visoka radna sposobnost za izvršenje preuzetih zadataka.


Tehnopetrol d.o.o.
– firma koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom, uslugama, remontno-montažnim radovima na industrijskim i energetskim objektima, zastupanjem i prometom naftnih derivata.

Preduzeće je organizovano u tri organzacione jedinice koje imaju veliki stepen organizacione samostalnosti, a to su:

 1. Organizacona jedinica: PROIZVODNJA I REMONTNO MONTAŽNI RADOVI
 2. Organizacona jedinica: PROJEKTOVANJE I TEHNIČKA PRIPREMA
 3. Radna jedinica: ZASTUPANJE I TRGOVINA NAFTNIM DERIVATIMA

Osnovnevne karakteristike našeg preduzeća su fleksibilnost i visoka radna sposobnost za izvršenje preuzetih zadataka. Ključ našeg uspjeha je kvalitet radnika (radnici sa dugogodišnjim iskustvom), te njihova tehnička osposobljenost.

Naše preduzeće na godišnjem nivou zapošljava kontnuirano preko 100 radnika

Tehnopetrol d.o.o. u svom vlasništu posjeduje proizvodni pogon veličine 13 000 m2, a od toga:

 • Hala za montažu – 1350 m2
 • Hala za pripremu – 800 m2
 • Prostor za AKZ – 650 m2
 • Pjeskarnica – 270 m2
 • Radionica izolacije – 160 m2
 • Natkriveno skladište – 640 m2
 • Otvoreno skladište – 1500 m2
 • Prostor tehničke pripreme – 100 m2
 • Alatnica – 170 m2

Opremljeni smo svim savremenim tehničkim alatima:

 • mašine za sječenje, rolovanje, savijanje limova,
 • CNC plazma uređaj,
 • mašina za metalizaciju,
 • oprema za pjeskarenje,
 • oprema za AKZ
 • aparati za zavarivanje