Montaža turbinskog postrojenja 215 MW, blok 6 u TE Tuzla