Kontakt

Kontakt podaci

Đorđa Mihajlovića br. 4,
75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

 + 387 35 363 800

 + 387 35 363 801

 contact@tehnopetrol.ba
tehnopetrol@yahoo.com

Ostanimo povezani

Kadrovska osposobljenost

1. Predsjednik uprave
2. Direktor
3. Inženjeri za realizaciju:
4. Finansije i računovodstvo:
5. Tehnička priprema:
  • Damir Altumbabić, dipl.pravnik
6. Nabava:
7. Zaštita na radu:

8. Inžinjer za kontrolu kvalitete