Izrada investiciono tehničke dokumentacije i rekonstrukcija dimovodnih kanala prema bloku 6 u podružnici Termoelektrana Kakanj