Građevinski, mašinski i elektro projekat lifta bloka 6 u TE Kakanj