Dimovodni kanali, klapne i kompenzatori elektrofilterskog postrojenja bloka 6